Integritetspolicy

VIKTORIJAS SERVICE   PERSONUPPGIFTSPOLICY Vi på Viktorijas Service värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Viktorijas Service  samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och…

Read More

Att vara kund

Om du intresserad av våra tjänster kan du kontakta oss genom e-post, intresseanmälan eller per telefon så hör vi av oss inom 24 timmar. Din första städning är alltid en provstädning som ni kan utvärdera oss och bestämma om ni vill samarbeta med oss.

Provstädning

Första städningen ser vi alltid som ett provtillfälle. Därefter stämmer vi av och informerar mer specifikt ang. hur många städtimmar som krävs i framtiden, om något städmaterial saknades och du får komma med ev. synpunkter. Om du är nöjd med hemstädaren och städkvaliteten så bokar vi in fortsättningsvis på ett rullande schema. Provstädningen är en…

Read More

Kunden har bokat en provstädning via ett webbformulär som återfinns på www.viktorijaservice.se  Viktorijas Service kommer till kunden utifrån kundens önskemål om tid och dag. Kunden kan efter att ha fyllt i avtalet ändra provstädningsdag så sent som 48 timmar innan överenskommen provstädning. Om kunden vill fortsätta med ett städabonnemang hos Viktorijas Service behöver detta meddelas efter…

Read More

Kunden kan utan kostnad avboka städningen. Alla avbokningar måste ske per e-mail där man tydligt anger kundnamn, städdag och städtid samt anledning till avbokningen. Alla avbokningar som ej är akuta måste ske minst 72 timmar innan den ordinarie städningen för att inte full kostnad ska utgå. Akuta avbokningar uppstår vid snabbt insjuknande hos kunden där…

Read More

Som kund har du samma personal, veckodag och tid för tjänsten. Vid semestrar eller sjukdom ser vi till att du får en vikarie som genomgått samma rekrytering och utbildning som ordinarie personal.

Skador, kompensation och försäkringar

Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Utöver kundens hemförsäkring har Viktorijas Service tecknat en ansvarsförsäkring. Detta innebär att om Viktorijas Service eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak- eller personskada ersätter Viktorijas Service sådan skada (direkt skada eller direkt förlust). Oberoende av vilken skada som inträffar bör…

Read More

Du bestämmer hur ofta

Du kan välja att boka in regelbunden städning varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden.  Viktorijas Service har två städpass per dag, ett mellan kl. 8.00 – 12.00 och ett mellan kl. 13.00 – 17.00 Vi rekommenderar gärna en grundlig uppstartsstädning för att den regelbundna hemstädningen ska kunna utföras effektivare

Städredskap och Städmaterial

För att underlätta och effektivisera städningen är det viktigt att kunden tillhandahåller bra städredskap/ städmaterial samt ser till att allt städmaterial som specificerats på materiallistan finns hemma. Viktorijas Service vill också påtala risken med att gamla verktyg riskerar att skada t ex golv och andra ömtåliga ytor.

Städmaterial vi rekommenderar

dammsugare och dammsugarpåsar golvmopp och hink disktrasor mikrofibertrasor skrubbsvampar dammvippa diskborstarstålull,       ex. svinto