Kunden kan utan kostnad avboka städningen.

Alla avbokningar måste ske per e-mail där man tydligt anger kundnamn, städdag och städtid samt anledning till avbokningen. Alla avbokningar som ej är akuta måste ske minst 72 timmar innan den ordinarie städningen för att inte full kostnad ska utgå.

Akuta avbokningar uppstår vid snabbt insjuknande hos kunden där de måste vara hemma och p.g.a.. smittorisken ej kan ta emot Viktorijas Service personal. Akuta avbokningar ska göras via sms/telefon till det avbokningsnummer som uppges på Viktorijas Service hemsida www.viktorijaservice.se Akuta avbokningar måste ske minst 2 timmar innan städningen.

OBS! Alla avbokningar måste bekräftas för att dem ska räknas som kostnadsfria.