Betalning

Betalning sker via faktura. Vid engångsuppdrag och förstagångsstädning fakturerar vi er någon dag efter arbetet har utförts. Vid regelbunden tjänst faktureras ni strax efter månadens sista arbetstillfälle. Fakturan har 10 dagars betalningsperiod.

Vid regelbunden tjänst erbjuder vi att skicka fakturan via e-post.

Köper du Viktorijas service tjänster privat får du en faktura med två betalningsalternativ. Ett belopp där skattereduktionen är avdragen och ett fullt belopp. Har du utrymme kvar att nyttja av din skattereduktion kan du betala det lägre beloppet. Är utrymmet däremot redan nyttjat så ska du betala den totala kostnaden.

Skattereduktionen är max 50 000 kronor per person och år vilket motsvarar ett underlag av 100 000 kronor. Vänd dig till Skatteverket för aktuell info om hur mycket du nyttjat av din skattereduktion. Tänk på att flera personer (över 18 år med taxerbara inkomster) i ett hushåll kan stå på Viktorijas service avtal och därmed nyttja skattereduktionen utifrån fördelning som kunden bestämmer själv.