Provstädning:

Vid klagomål av våran Provstädning för 110 kr/tim utgörs ingen kompensation eller åtgärd, och detta beror på det låga priset.

 

För befintliga kunder:

Viktorijas Service kan vid ett missnöje alltid byta ut personal för kunden.

Viktorijas Service vill påpeka att man alltid strävar efter att leverera ett fullgott resultat, dock vill man upplysa kunden att kvalitén på städningen ibland kan variera och inte alltid anses som fullgod för kunden. Städningen och dess resultat är en individuell upplevelse och Viktorijas Service vill direkt påpeka att Viktorijas service inte alltid kan tillgodose allas behov. Kunden kan ha väldigt olika uppfattning vad som menas med ett bra resultat. Kunden bör ha I åtanken att det kan ta tid att lära känna en kund och dess behov, att de kan ta någon månad att grundstäda ett hem och under den tiden finns det moment som inte blir gjorda (utförs dåligt eller inte alls), detta gäller främst I början av ett samarbeta men också under ett uppehåll då det inte utförts någon städning av Viktorijas service under en tid. Samma sak gäller när man byter ut en städerska mot en ny städerska eller har en vikarie. Städkvalitén garanteras inte vid byte av personal och ingen ersättning i form av tidsavdrag ges till kunden om något missas eller utförs undermåttligt.

Kvalitén på städningen kan variera och även sjunka om bostaden lämnas I ett annat skick än vid provstädningen. I många fall sjunker kunden vilja att plocks upp och förbereda inför städningen. Då blir städningen automatiskt mindre effektiv då tiden för själva städningen blir kortare.

En annan sak som ska tilläggas är att det är kundens skyldighet att efter varje städning gå igenom städmaterialet och alla medel och se till att allt är i felfritt skick. Det innebär tvätt av trasor, moppar, påfyllning och inköp av medel samt ska kunden alltid göra en genomgång av dammsugaren, sopborstar, moppar och andra verktyg som används vid städningen hos kunden. Kunden ska givetvis också ha full koll på om att dammsugarpåsen är utbytt eller så pass tom att man utan problem kan dammsuga minst 3-4 gånger till med den befintliga påsen.

Missar kunden att rengöra och underhålla städutrustningen och inköp av medel är kunden helt införstådd med att städningen kan bli mycket eftersatt och en del moment kanske inte alls blir gjorda. Dessutom finns en stor risk att skador kan uppstå. Bland annat på golv och andra ytor som kan repas om t.ex. en mopp eller en trasa inte är rengjord till nästa städomgång. Kunden vet därför om att den helt och hållet ansvarar för att leverera bra städutrustning till varje gång och tar på sig ansvaret för eventuella skador och förseningar, missade moment om städutrustningen inte har kontrollerats från gång till gång.

Viktorijas service undviker helt sporadiska lösningar när man städar.

Detta kan innebära att kunden kanske önskar att man soppar en bostad istället för att dammsuga den, att man använder en skurduk istället för en mopp. Gäller exempelvis när en dammsugare är trasig eller saknar en viktig del, eller när en mopp är defekt.

Vårt åtagande mot kund och den tid vi angivit för städningen är beräknad på användningen av bra städutrustning. Användning av nödlösningar är förstås väldigt tidskrävande och kan även vara negativ ur arbetsskadesynpunkt. Därför ser vi gärna mer hållbara lösningar och undviker att arbeta med nödlösningar utan är städutrustningen sönder eller saknas (gäller medel också) lämnas vissa moment och/eller utföres inte alls.

 

För att kvalitén på kundens hemstädning ska bibehållas under hela abonnemangstiden är det därför bra att komma med feedback till Viktorijas service och gärna påpeka vad som kan förbättras. Det finns enstaka fall där kunden trots byte av personal, trots feedback och bra förberedelser från kunden sida inte får det resultat den önskar och då får kunden givetvis saga upp tjänsten. Dock är det viktigt att tänka på följande:

Viktorijas service säljer städtimmar. Bolaget tar bara betalt för detta. Om man är missnöjd får man direkt avbryta samarbetet. Dock betalar kunden alltid för den tid Viktorijas service har varit hos kunden — även om man är missnöjd med resultatet — (även om kunden påpekar att vissa städmoment ej hunnits klart/ej blivit utförda/utförts dåligt.)