Skador, kompensation och försäkringar

Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Utöver kundens hemförsäkring har Viktorijas Service tecknat en ansvarsförsäkring. Detta innebär att om Viktorijas Service eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak- eller personskada ersätter Viktorijas Service sådan skada (direkt skada eller direkt förlust).

Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 48 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 7 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret.

Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Viktorijas Service som åsamkat skadan kommer Viktorijas Service att ersätta kunden.

Visar det sig att skadan uppstått pga. fel eller brist på information från kundens sida eller tredje part ansvarar vi inte för skadan.

Kompensation och prisavdrag

OBSERVERA! Alla reklamationer och frågor tas direkt med Viktorijas Service via mail och kan inte behandlas per telefon.

Viktorijas service ersätter enligt den princip som försäkringsbolag har. Vid uppkommen skada måste kunden vara medveten om att en värdeminskning alltid räknas på en skada.  Ersättning betalas ut på nuvärdet – d.v.s. minus den värdeminskning som används som generell mall av försäkringsbolagen.Antika föremål och/eller andra föremål som vaser, prydnadssaker, tavlor, skålar, böcker och andra prydnadsföremål m.m. värde fastställs via ett värderingsinstitut som t.ex. Bukowskis. Viktorijas service ersätter aldrig efter ett affektionsvärde. Affektionsvärdet sätts alltid till noll vid en skada. Skulle ett värderingsinstitut inte kunna fastställa värdet så försöker bägge parter hitta liknande föremål på nätet, på försäljningssajter som blocket, tradera, eBay etc. för att kunna värdera skadan.Viktorijas service ersätter också endast en skadad produkt, även om det till exempel är en uppsättning skålar. Exempel. Kund  köper in tre skålar som endast säljs i ett paketpris för 1000 kr. Om Viktorijas service skadar en skål får kunden ersättning för en skål. Oberoende om kunden vill köpa in 3 nya skålar. I det här fallet får kunden ersättning på 333 kr minus eventuell värdeminskning.

Mötet med Viktorijas service medarbetare är ett fast inslag i vårt samarbete. I och med upprättandet av en städmall och en inbokning av en provstädning är kunden tvungen att uppge föremål som vi måste vara extra försiktiga med. Denna information ska uppges i avtalet (speciellt fält finns). Tillkommer extra varsamma föremål och moment under samarbetet gång måste detta per omgående rapporteras in via mail inte via telefon eller sms. Det kan handla om föremål och moment som tavlor, figurer, vaser, böcker, HIFI-utrustning, tv-apparater, datorer, skärmar och alla andra värdefulla föremål. Samt också rutiner för rengöring av trägolv, stengolv, tvätt av kläder, etc. Befintliga kunder som inte rapporterat in värdefulla föremål kan heller inte räkna med ersättning om en skada sker då Viktorijas service är tvungna att ha omständigheterna klara för sig under hela samarbetet.

Självklart handskas Viktorijas service anställda försiktig med alla föremål hos en kund men måste få veta om det finns saker som är extra ömtåliga eller föremål man måste handskas extra varsamt med. Alla föremål som Viktorijas service handskas med och inte rapporteras in som extra varsamma betalas ersättning endast för dess funktion om det går sönder. Med dess funktion menas att har Viktorijas service haft sönder en dyr antik vas för 10,000 kr får kunden bara ersättning för inköp av en vanlig enkel nutida vas i samma storlek från den ordinarie handeln. (Ej dyr design vas).

Ibland kan kunden nekas ersättning helt. Har kunden ett trägolv som bara får torrtorkas vid rengöring och detta inte påtalas vid kontraktsskrivning eller per mail kommer ingen ersättning betalas ut om golvet skadas vid en normal rengöring med exempelvis vatten och såpa. Andra fall där kunden nekas ersättning är när kunden placerat dyrbar utrustning på en plats där föremålet syns dåligt eller inte alls och vid undanplock skadas föremålet (gäller samtliga föremål som skadas vid händelsen). Exempelvis är när kunden placerar sin laptop, mobiltelefon, annan elektronisk utrustning på en stol täckt med papper eller kläder, i/på sängen, i soffan, i tvätten, i sina fickor, på golvet under kläder osv. All värdefull elektronisk utrustning ska placeras väl synligt för kunden och på en plats där dessa inte riskerar att skadas när städningen utföres. Placeras eller lämnas föremålet på ett sådant ställe där den inte syns eller uppmärksammas direkt så kan en skada uppstå omedveten och den ersätts inte av Viktorijas service. Samma sak om föremålet inte placeras på sin plats.

Mobiltelefoner eller laptops som placeras på stolar eller bänkar uppmärksammas inte alltid. All dyrbar utrustning ska därför ligga på sin plats, väl synligt när Viktorijas service kommer till kunden. Annars ges inte ersättning vid en eventuell skada.

Även följdskador som t.ex. ett märke på ett golv när en laptop eller en mobil far i golvet ersätts inte om det som skadad golvet varit dolt eller onaturligt placerat. Följdskador som märken på golv och andra möbler ges heller inte om skadan tillfogats av andra föremål som faller ner eller skadar/ger märken. Kan handla om tunga föremål som placerats dold och åker i marken och skadar golv eller möbler.

Vi vill informera att avdrag på en eventuell faktura inte får ske utan vårt medgivande. Utbetalningar av skador sker direkt till kundens bankkonto och får på inget sätt kvittas mot kundfakturor.

Utbetalningarna av ersättning sker endast efter godkänd reklamation och mot uppvisande av originalkvitto från kunden till oss. Utbetalningarna sker inom 30 dagar från att beslut fattas om utbetalning. Kompensation ges mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet (om ett sådant finnes) och den nya inköpta varan. Ny vara köps in av kund och ersättning betalas ut i efterhand. Viktorijas service handskas med samtliga skador precis som alla hemförsäkringsbolag gör.

Vid fall där kunden och Viktorijas service kommer överens om att kunden ersätts utan att behöva köpa in den nya varan behöver kunden inte skicka in något kvitto för ersättning. Denna form av utbetalning gäller endast då kunden har fått en skada på en produkt som ingår I en uppsättning och kunden vill inte köpa in en hel uppsättning utan nöjer sig med ersättning för en produkt och väljer att få denna ersättning utbetalt till sitt bankkonto istället.

För kompensation och ersättning måste ursprungsvarans värde kunna styrkas med helst ett originalkvitto av något slag eller ett liknande papper som styrker varans värdering. Saknas originalkvitto så måste produkten överlämnas till Viktorijas service för värdering om bolaget så önskar. Detta gäller alla varor där kunden vill ha kompensation över 300 SEK. Är skadan på ett fast objekt och åtgärdandet av skadan kostar mer än 300 SEK så ska Viktorijas service ha rätt att rätta till skadan eller ha rätt att anlita ett företag för att åtgärda skadan om bolaget så önskar.

Uppstår en situation där Viktorijas service och kunden ej kan komma överens om hur skadan uppkommit eller vem som orsakat skadan tas en oberoende besiktningsman in för att granska skadan. Utfallet av en sådan besiktning utgör grund för ersättningsanspråk. Kostnaden för besiktningen står kunden för och hela beloppet ersätt av Viktorijas service om skadan uppkommit av vårdslös hantering från företagets sida. Givetvis tar då dessutom Viktorijas service på sig alla kostnader för att åtgärdaskadan.

Kompensation på städmaterial och städutrustning ges inte. Gäller inte bara dammsugare utan också moppar, borstar, toalettborstar, mikrofibertrasor och allt annat som vår personal använder för att städa hos kunden. Kompensation ges heller inte på andra föremål som används vid arbete med hushållsnära tjänster hos kund.

Exempel — Strykjärn, fönsterputsutrustning, tvättmaskiner och torktumlare samt diskmaskiner. Oberoende av orsak till att städutrustningen går sönder ges ingen ersättning till kunden. Exempel vid användning är när städmaterialet används. Exempelvis kan en dammsugare gå sönder när man dammsuger, förflyttar dammsugaren (rör och delar kan lossna, även tappas), suger upp saker på svåråtkomliga ställen, o.s.v. Detsamma kan hända när man moppar och gör rent i i hemmet. Moppen kan gå av, mopphuvudet kan slitas av. Samma sak gäller olika trasor och annan städutrustning. Städutrustning är för vår personal ett arbetsmaterial och dessvärre går sådana saker sönder förr eller senare. De är givet att förslitningsskador och stötskador uppkommer på arbetsmaterialet och det är därför sådant ej kommer att kompenseras.

Det är kundens skyldighet att noga informera hur eventuella tvättmaskiner fungerar och det är kundens ansvar att noga se till att inga föremål som inte tål maskinbehandling hamnar i tvättmaskinen. Kunden ansvarar därför att se till att den sorterade tvätten inte innehåller saker som kan skada maskinen. De gäller allt från papper i jeansfickor till grus/sand/sten i jackan. Vid diskmaskiner gäller att kunden noga informerar oss om vad som får diskas eller inte diskas via mail innan provstädningen. Kunden är också skyldig att kontrollera diskmaskinen innan man startar den då vi inte sätter på maskinen åt kunden, utan ger kunden möjlighet att ta ut eventuella saker som kan skada maskinen men också skadas själva innan kunden sätter på maskinen.

Städmaterial och städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Därför så står kunden för inköpet med också underhållet av städmaterialet och städutrustningen i sin bostad.

Kompensation på förstörd tvätt ges ENDAST då kunden före uppdragets början skickat in klara instruktioner via mail om tvätt och torkanvisningar på samtliga plagg och själv sorterat tvätten inför varje gång. Vid sortering ska klara instruktioner finnas med lapp att den här tvätten ska tvättas i 40 grader kulörtvätt exempelvis. Men samtliga plagg menas att man delar in plagg i — skjortor, tröjor, byxor, jeans, underkläder, sängkläder, handdukar, dukar, vanliga kläder som t-shirts, linnen, mjukisbyxor osv. Det är också mycket viktigt att ge information som att skjortor endast får torkas i 40 % torkskåp. Eller att tröjor ej får hängas på galge utan endast torkas i torkskåp på liggandes på kalltork utan värme. I informationen till oss måste samtlig information finnas med.

Sortering av kläder är ett måste. Utan sortering tvättas alla kläder i 40 — 60 grader, vitt eller kulörtvätt. Alla plagg torktumlas. Kunden ansvarar då för uppkomna skador vid eventuell krympning eller annan förslitning.